Piękna Warszawa

O Warszawie ironicznie, satyrycznie, czasem poważnie i statystycznie.

Ilu Warszawiaków pójdzie dziś do kościoła? Wyniki zaskakują?

Wielu Polaków w niedziele, zgodnie z tradycją i wierzeniami, uczestniczy w mszy świętej. Według raportów na obszarze kraju występuje dość duże zróżnicowanie procentowego uczestnictwa w niedzielnych mszach. A jak na tym tle wypada Warszawa?

W stolicy nie mamy jednej diecezji, stąd konieczne jest sięgnięcie do szerszych danych obejmujących w uproszczeniu, archidiecezję warszawską oraz diecezję warszawsko-praską (w jej skład wchodzę wschodnie dzielnice Warszawy oraz tereny położone nieco dalej). W efekcie uzyskanie precyzyjnych danych jest kłopotliwe i obciążone marginesem błędu. Drugą kwestią jest faktyczna liczba mieszkańców miasta, a więc osób, które nie tylko są tu zameldowane i przebywają stale, ale także tych, dla których stolica jest miejscem pracy, a które na weekendy powracają do swoich rodzinnych strony.

Według danych statystycznych Warszawę 1 stycznia 2019 roku zamieszkiwało niemal 1,768 mln osób. Jednak faktyczna liczba mieszkańców stolicy może przekraczać 2,1 mln ludzi. Przyjmuje się jednak, że znaczna część tych osób w trakcie weekendów opuszcza nasze miasto, dlatego do dalszych obliczeń posłużymy się pierwszą wartością. Drugą ważną wartością jest procent katolików w społeczeństwie. Opierając się na danych Głównego Urzędu Statystycznego stwierdzić należy, że do Kościoła rzymskokatolickiego w 2018 roku należało 91,9% osób w wieku 16 lat i więcej. Są to jednak dane dla całej kraju, a nie wyłącznie stolicy. Przyjmijmy je jednak na potrzeby dalszych wyliczeń. Dokonując prostego mnożenia, okazuje się, że obowiązek uczestnictwa w mszy świętej dotyczył dziś 1,624 mln Warszawiaków (przy uznaniu, że podany wcześniej procent wiernych obejmuje także osoby poniżej 16 roku życia). A jaka jest prawda?

Dzięki raportowi „Annuarium Statisticum Ecclesiae in Polonia” z 2020 roku możemy policzyć faktyczną liczbę osób uczestniczących w niedzielnych mszach. Istotne w tym aspekcie będą dwa wskaźniki: dominicantes i communicantes. Pierwszy dotyczy osób uczestniczących w mszy, a drugi osób, które przyjęły komunię świętą. I tak dla archidiecezji warszawskiej jest to odpowiednio 27,6% i 14,3%, a dla diecezji warszawsko-praskiej odpowiednio 31,7% i 15,5%. W obu przypadkach są jednak poniżej średniej krajowej wynoszącej odpowiednio 38,2% i 17,3%. Jak widać różnice pomiędzy tymi diecezjami występują, ale są stosunkowo niewielkie. Dla uproszczenia rachunków przyjmijmy, że wartości z archidiecezji warszawskiej są właściwe dla całej stolicy. Ilu zatem mieszkańców Warszawy poszło dziś do kościoła? Według kościelnych wskaźników było to niewiele ponad 448 tysięcy. A ilu przyjęło komunię świętą? Około 232 tysięcy, a więc nieco ponad połowa uczestników mszy.

Czy te wyniki zaskakują na tle kraju? W 2018 roku archidiecezja warszawska znajdowała się na szóstym od końca miejscu pod względem wskaźnika dominicantes i na minimalnie wyższej pozycji pod względem wskaźnika communicantes. Z racji, że w Polsce jest łącznie 41 archidiecezji i diecezji, jest to wynik słaby. Co odpowiada za taki stan rzeczy? Przypuszczać można, że jest to m.in. inny rytm życia w stolicy, inna mentalność, bardziej liberalne podejście do spraw wiary i nie tylko. Można zatem zadać pytanie czy takie słabe wskaźniki są czymś złym? Dla katolików z pewnością tak, a dla pozostałych są tylko jeszcze jedną, nic nieznaczącą statystyką.

Zobacz także:

  1. Primark w Warszawie! Znamy datę otwarcia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *